0
YILLIK TECRÜBE


4990
Ameliyat 260 UBE Ameliyatı

0
Yakın Makale ve Bildiri

0
Yürütülen Proje

BEL FITIĞI
Bel fıtığı; omurların arasındaki kıkırdağın şiddetli bir şekilde zorlanması sonucu yerinden kayması ve yırtılması ile omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

OMURGA KANAL DARLIĞI
Omurga kanal darlığı, omurgaların boşluklarının daralması durumudur. Bu durum, omurganın içinden geçen sinirlerde baskı oluşmasına neden olabilir.

KİFOZ
Kifoz, sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal olarak kabul edilmektedir. Kamburluk yakınmasının en önemli nedenlerinden birisi potural kifozdur.

SKOLYOZ
Skolyoz; halk arasında omurga eğriliği olarak da bilinen, hastalıktan öte önemli bir bulgudur. Genellikle büyüme çağında tanısı konulan bu rahatsızlığın pek çok nedeni olabilir.

Endoskopik Omurga Ameliyatları

Endoskopik cerrahi, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hastalığın tedavisi için küçük bir delik açarak ve gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi işlemdir.

OKUMAYA DEVAM ET

Doktorunuzu Tanıyın

Ortopedi & Travmatoloji Uzmanı ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Aygün, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2006 yılında uzman,2008 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında ise doçent unvanlarını alan Doç. Dr. Hayati Aygün, sırasıyla 2001-2005 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 2006-2007 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi’nde, 2008-2013 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı. Aygün, 2016 yılından bu yana Özel Medicabil Hastanesi’nde hizmet vermeye devam etmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bel veya göğüs kısmında görülen ve omurlara bağlı bir hastalık olarak tanımlanan skolyoz, hemen her yaş grubu için risk oluşturmaktadır. Çocuk yaşlarda meydana gelebileceği gibi ergenlikte ve yaşlılıkta da görülebilecek bu hastalığın tedavisi için uygulanan skolyoz ameliyatı, eğriliğin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerin tümüdür. Eğriliğin korse ya da fizik tedavi ile ortadan kaldırılamadığı durumda bu müdahaleye başvurulmaktadır.

Teşhis sonucunda 40 derece üzerinde bir eğriliğin tespit edilmesi halinde skolyoz ameliyatı dışında bir tedavi yöntemine başvurulmayacaktır. Bu sorun ile karşılaşan hastaların mutlaka ameliyat olmaları gerekmektedir.

Omurga kanal darlığı, omurgaların boşluklarının daralması durumudur. Bu durum, omurganın içinden geçen sinirlerde baskı oluşmasına neden olabilir. Sık görülen bir hastalık olan spinal stenoz, çoğunlukla alt sırt ve boyunda görülmektedir. Yine bazı hastalarda herhangi bir belirti görülmezken, bazılarında ise yürürken ya da ayaktayken bel ve bacaklarda; ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gözlemlenebilmektedir. Bahsedilen bu belirtiler zaman içerisinde daha da kötüleşebilir. Omurga kanal darlığı genellikle osteoartrit ile ilişkili yıpranmadan kaynaklanır.

Omurga kanal darlığının en yaygın nedeni yaşlılıktır. Yaşlandıkça insan vücudunda dejeneratif bir süreç oluşmaktadır. Yaşlılık nedeniyle omurgadaki dokular kalınlaşmaya başlayabilir ve kemikler büyüyerek sinirleri sıkıştırabilmektedir. Yine osteoartrit ve romatoid artrit gibi rahatsızlıklar da spinal stenoza sebep olabilmektedir. Ancak omurga kanal darlığına neden olabilecek durumlar bunlar ile sınırlı değildir. Aynı zamanda doğumda oluşan omurga kusurları, fıtıklı diskler, skolyoz, kemik tümörleri ve akondroplazi de omurga kanal darlığına neden olabilmektedir.

Bir cerrahi yöntem ne kadar az hasar ile gerçekleştirilirse o kadar başarılı olarak değerlendirilmektedir. Endoskopik yöntem ile gerçekleştirilen operasyonlarda ise, cerrahi açılımlar küçük olduğu için dokuyu büyüterek müdahale etme imkânı tanımaktadır. Özellikle sinirin omurga kanalını terk ettiği “foramen” olarak adlandırılan oluk içinde ya da bunun dışında oluşan fıtıklaşmalarda endoskopik foraminal yaklaşım daha az anatomik hasara neden olacaktır. Bu nedenle de öncelikli olarak tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.

Bunların yanı sıra endoskopik omurga ameliyatları sırt omurgalarının hastalıklarının tedavisinde de avantaj sağlayan bir yöntemdir. Çünkü klasik yöntemlerde göğüs kafesinin kesilmesi sırasında hasta ciddi ağrılar çeker. Yine bu yöntemler ile ne kadar küçük açılmaya çalışılırsa çalışılsın hasta yine de ağrı çekecektir. Oysa endoskopik yöntemde yan yatar durumda hastanın göğüs kafesine müdahalenin gerekliliğine göre iki ile dört arasında delik açılır. Bu deliklerden yerleştirilen kanallar içerisinden cerrahi, ekrana bakılarak gerçekleştirilir.

Endoskopik omurga ameliyatları sonrasında komplikasyon yaşanma oranı düşüktür. Nüks oranı diğer yöntemler ile aynı olsa da, yeni ameliyatta komplikasyon oluşma riski daha azdır. Bu nedenle endoskopik ameliyatlarda nüks gelişse dahi ikinci ameliyatın komplikasyon riski hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ayrıca açık cerrahi ya da mikrocerrahi sonrası nüks eden hastalarda endoskopik yöntem güvenle kullanılabilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki problemlerinizin tanı ve tedavisi için iletişime geçebilirsiniz…

Ameliyatlarımız

Skolyoz; halk arasında omurga eğriliği olarak da bilinen, hastalıktan öte önemli bir bulgudur.

Kifoz, sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. 20 ile 55 derece arasındaki kifotik açı normal olarak kabul edilmektedir.

Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen hastalığın tedavisi için küçük bir delik açarak, gelişmiş görüntü sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir

Osteoporoz, yaygın olarak görülen bir kemik hastalığıdır.

Omurga kanal darlığı, omurgaların boşluklarının daralması durumudur.